Windows 10 Pro Key Windows 10 Home Key irminsol

раздел

Мозъчна хирургия и неврохирургия

В отделенията по мозъчна, гръбначно-мозъчна и неврохирургия, освен услугите по лечение на стационарни пациенти се предлагат и спешни клинични и поликлинични услуги. Услугите, свързани с мозъчна хирургия, включват мозъчни операции в детска възраст, мозъчни тумори, хирургия при аневризми, спешна хирургия при травми на гръбначния мозък на кръста и врата, неврохирургия, спешна хирургия при травма на главата, лечение на цервикална (шийна) и лумбална (в областта на кръста) дискова херния.

Методи за лечение:

Микрохирургията е предпочитан метод за лечение на повечето мозъчни тумори. Операцията, при която лечението се извършва чрез отваряне на черепа, се нарича краниотомия. Преди започване на операцията се обръсва косата на пациента. След това хирургът прави разрез в кожата на главата и, използвайки специален режещ инструмент, изважда парче кост от черепа. След изваждане на целия или на част от тумора през този отвор, костта се поставя на мястото си и разрезът за зашива. За затваряне на отвора понякога вместо самата кост могат да се използват и метални или направени от други вещества материали.

Гама ножът /Gamma Knife/ е един необикновен метод, който позволява на хирурзите да извършват операции, без да правят разрези в анормалните области на мозъка. Гама ножът се прилага чрез използването на така наречената техника за стереотактична радиохирургия. Това е система за лечение, която позволява унищожаване на точно определена мозъчната тъкан чрез гама лъчи.

Лъчева терапия на мозъчен тумор
Характеристики на радиохирургичното лечение с гама нож: Премахва необходимостта от открита хирургична намеса при много от случаите на мозъчен тумор. Страничните ефекти след процедурата са значително по-малко.

 

  • Няма нужда от обща анестезия.
  • Повечето от пациентите могат да се прибират у дома още в деня на лечението.
  • Няма период на възстановяване.
  • Главата не се обръсва и няма рана.
  • Косата не се обръсва и не капе.
  • Постига се голямо подобрение с малък дискомфорт.
  • Нормалната мозъчна тъкан се облъчва с ниска доза радиация.